ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Ο κ. Τριανταφυλλίδης προήδρευσε σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων Ελληνικών και διεθνών συνεδρίων κατάλογος των οποίων παρατίθεται κατωτέρω.

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1. Chairman of the session: Epidemiology and aetiology, International Meeting on Inflammatory Bowel Diseases : What is new and what is established, Athens April 20, 1989.
2. Chairman of the session (Oral presentations) entitled: Colonic polyps-Pancreatic cancer. 2nd International meeting of the International Gastrosurgical Club, Athens, November 16, 1990.
3. Colorectal Surgery (AL XVII – Lea CONTRESS NETIONAL Iasi, Romania May 23-27, 1993.
4. “Multimodality treatment for squamous carcinoma of Thoracic esophagus» 10/12/1993, Athens, στο UPDATE ON UPPER GASTROINTESTINAL TRACT DISEASES of the International Gastrosurgical Club και της συνεδρίας “The new esophagus” στο ίδιο συνέδριο.
5. Chairman of the Lecture Time trends of esophageal adenocarcinoma. 1st Hellenic-Romanian meeting of Gastroenterology, Iasi, Romania, 3/10/1998.
6. Chairman of the session: Barrett’s esophagus. 1st International Meeting in Gastroenterology, Athens, Greece, 2-3-2001.
7. Chairman of the lecture “Crohn’s disease: what we learned from the family studies? 21st Panellenic Congress of Gastroenterology, Ioannina, 2001.
8. Co-Chairman of the session “Ulcer diseases (including NSAIDs)”: XV International Workshop on Gastrointestinal Pathology and Helicobacter, Athens, September 11-14, 2002, Greece.
9. Chairman of the lecture: The role of somatostatin in the management of Hepatocellular carcinoma. International Gastrosurgical Congress, NIMITS Hospital, Athens, Greece, 21/September, 2002.
10. Chairperson of the session: Oral Presentations, 12th World Congress of Surgeons and Gastroenterologists, Istanbul, Turkey 30/10-2/11-2002
11. Chairperson of the session: Clinicopathological Quiz, Images in gastrointestinal Pathology. 12th World Congress of Surgeons and Gastroenterologists, Istanbul, Turkey, 30/10-2/11-2002.
12. Chairperson of the lecture “Colorectal cancer in IBD: Value of chemoprevention with 5-ASA. 4th Congress on IBD, 28th May 2005 Thessaloniki, Greece
13. Chairperson Guided Poster Session, 6th Congress of ECCO, Dublin, Ireland-February 24-26, 2011 (Epidemiology P331-P344)
14. Chairman of the session Colorectal cancer screening, Brno, Czech Republic, 2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1. Συζήτηση Posters στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας Ρόδος 16/10/1993
2. Προεδρία βραχείας ομιλίας 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 1-11-1991
3. Προεδρία συνεδριάσεως 5ου Παγκρήτιου Ιατρικού Συνεδρίου 18-11-1990
4. Προεδρία συνεδριάσεως 11ου Πανελλήνιου συνέδριου Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη 2-11, 1990.
5. Προεδρία συνεδριάσεως 12ου Πανελλήνιου συνέδριου Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη 22-25/11/1995
6. Συζήτηση posters στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη 22-25/11/1995.
7. Πρόεδρος συνεδρίας Posters στο 3ο Ελληνικό συνέδριο για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, Αθήνα 7/3/1998.
8. Πρόεδρος Συνεδριάσεως με θέμα «Τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα» της Εταιρείας Ερευνας Βιολογίας Πεπτικού. 4/Δεκεμβρίου 2002, Αθήνα.
9. Προεδρείο διάλεξης ξένου ομιλητή 12ης διημερίδας επεμβατικής ενδοσκόπησης, Αθήνα 7-8/4/2006
10. Προεδρεία Συνεδρίας Plenary Session 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 9-12/11/2006
11. Προεδρεία Εναρκτήριας Ομιλίας 4ης Εκπαιδευτικής διημερίδας ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 30/9 – 1/10/2006.
12. Πρόεδρος συνεδρίας «Ασθενείς με ΙΦΝΕ: Προκλήσεις της καθημερινής ζωής» 8η Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ 2-3 Οκτωβρίου 2010.
13. Πρόεδρος συνεδρίας «Επιλεγμένες ανακοινώσεις Ελλήνων Ερευνητών».16ο Ελληνικό Συνέδριο για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, 11-12 Μαρτίου 2011, Αθήνα.