ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Στη διάρκεια της μακράς επιστημονικής του σταδιοδρομίας ο κ. Τριανταφυλλίδης δίδαξε στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Κρήτης (Ιατρική και Φαρμακευτική Σχολή) Από το 2007 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιασίου.

1. Εντολή Διοικούσης Επιτροπής Πανεπιστημίου Κρήτης για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσιολογίας του Πεπτικού Συστήματος στους δευτεροετείς φοιτητές του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διδακτικό έτος 1985 – 1986.
2. Διδασκαλία νοσημάτων παχέος εντέρου (Παθοφυσιολογία-νοσολογία-θεραπευτική αντιμετώπιση) στους πεμπτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ιανουάριος 1995) (Καθηγητής Ο. Ν. Μανούσος)
3. Διδασκαλία κεφαλαίων Γαστρεντερολογίας στους τεταρτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 και 2004 (Δ΄ Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής-Καθηγητής Γ. Ανδρουλάκης και Αν. Καθηγητής Γ. Πέρος)
4. Διδασκαλία του μαθήματος Παθολογίας και Παθολογικής φυσιολογίας στις σχολές αδελφών νοσοκόμων Αγλαία Κυριακού, Ολυμπιάς και Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας.
5. Διδασκαλία κεφαλαίων γαστρεντερολογίας στον Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνογνωσίας της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με έμφαση στα χρησιμοποιούμενα φάρμακα σε μεταπτυχιακούς φαρμακοποιούς, (Master Science) προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του Κλινικού Φαρμακολόγου (Καθηγητές: Π. Μαχαίρας και Σ. Κυρούδη). Τα μαθήματα εξακολουθούν ανελλιπώς επί 16 έτη (1995 έως 2012).
6. Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών « Ο ρόλος του stress” (Καθ. κ. Χρούσος). Θέμα: “Religion, spirituality and medicine”. Διάρκεια έτη 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014.

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 

Στη διάρκεια της μακράς επιστημονικής του σταδιοδρομίας ο κ. Τριανταφυλλίδης δίδαξε στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Κρήτης (Ιατρική και Φαρμακευτική Σχολή) Από το 2007 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιασίου.

 

  1. Εντολή Διοικούσης Επιτροπής Πανεπιστημίου Κρήτης για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσιολογίας του Πεπτικού Συστήματος στους δευτεροετείς φοιτητές του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διδακτικό έτος 1985 – 1986.
  2. Διδασκαλία νοσημάτων παχέος εντέρου (Παθοφυσιολογία-νοσολογία-θεραπευτική αντιμετώπιση) στους πεμπτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ιανουάριος 1995) (Καθηγητής Ο. Ν. Μανούσος)
  3. Διδασκαλία κεφαλαίων Γαστρεντερολογίας στους τεταρτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 και 2004 (Δ΄ Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής-Καθηγητής Γ. Ανδρουλάκης και Αν. Καθηγητής Γ. Πέρος)
  4. Διδασκαλία του μαθήματος Παθολογίας και Παθολογικής φυσιολογίας στις σχολές αδελφών νοσοκόμων Αγλαία Κυριακού, Ολυμπιάς και Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας.
  5. Διδασκαλία κεφαλαίων γαστρεντερολογίας στον Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνογνωσίας της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με έμφαση στα χρησιμοποιούμενα φάρμακα σε μεταπτυχιακούς φαρμακοποιούς, (MasterScience) προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του Κλινικού Φαρμακολόγου (Καθηγητές: Π. Μαχαίρας και Σ. Κυρούδη). Τα μαθήματα εξακολουθούν ανελλιπώς επί 16 έτη (1995 έως 2012).
  6. Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών « Ο ρόλος του stress” (Καθ. κ. Χρούσος). Θέμα: “Religion, spiritualityandmedicine”. Διάρκεια έτη 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014.