Σπουδές & Σταδιοδρομία

 • Γεννήθηκα στο Χαϊδάρι της Αττικής.
 • Τον Σεπτέμβριο του 1964 εισήχθην στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου αποφοίτησα τον Ιούνιο του 1970 με τον βαθμό Άριστα.
 • Υπηρέτησα στον στρατό ξηράς από 16-7-1970 μέχρι 16-7-1972. Στη διάρκεια του 2ου έτους της στρατιωτικής μου θητείας εργάσθηκα στο Ανοσολογικό Εργαστήριο της Β΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών), υπό τις οδηγίες της Επικ. Καθηγήτριας Ι. Οικονομίδου.
 • Αγροτικός Ιατρός (2ος /1973 έως 4ος /1974).
 • Εσωτερικός βοηθός (Ιούνιος 1974 έως Σεπτέμβριος 1974) στην Β΄ Παθολογική Κλινική του Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών (Δ/ντής Επικ. Καθηγητής Αν. Μπίλλης).
 • Εσωτερικός βοηθός (2/2ου 1974 μέχρι 9/5ου 1977) στην Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών, υπό την Διεύθυνση του Καθηγητού Γ. Μερίκα για λήψη ειδικότητος Παθολογίας.
 • Εσωτερικός βοηθός (7ος 1977 – 10ος 1982) στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Θεραπευτηρίου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ υπό την Διεύθυνση του Καθηγητού Ο. Μανούσου.
 • Από 23/7ου 1981 μέχρι 27/7ου 1982 κατόπιν υποτροφίας που μου χορηγήθηκε από το Δ.Σ. του Θεραπευτηρίου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ εργάσθηκα ως Research Fellow στο Γαστρεντερολογικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης κοντά στον διακεκριμένο ερευνητή Professor Derek Jewell. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα η μετεκπαίδευσή μου στην Γαστρεντερολογία έλαβε χώρα τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο (εργαστηριακό), με παρακολούθηση και ενεργό συμμετοχή σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Οξφόρδης.
 • Μετά την επάνοδό μου από την Μ. Βρεττανία υπηρέτησα ως Επιμελητής της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Θεραπευτηρίου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (10ος 1982 έως 3ος 1986).
 • Με την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εντάχθηκα σε αυτό και υπηρέτησα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ, από της 10 Μαρτίου 1986 ως Επιμελητής Α΄ και από της 10 Αυγούστου 1988 ως Διευθυντής του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του ιδίου νοσοκομείου.
 • Τον Ιούλιο του 1991 ανέλαβα την Διεύθυνση του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας στο οποίο υπηρετώ έως σήμερα.
 • Από τον Ιούνιο του 1995 έως τον Σεπτέμβριο του 1995 και κατόπιν εκπαιδευτικής αδείας (Sabbatical leave), εργάσθηκα ως Visiting Professor, στην Γαστρεντερολογική κλινική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Washington Seattle των ΗΠΑ.
 • Το 1975 έλαβα τον τίτλο του Διδάκτορος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τον βαθμό Άριστα.
 • Το 1977 έλαβα κατόπιν επιτυχών εξετάσεων τον τίτλο της Ειδικότητος της Παθολογίας.
 • Το 1981 μου απονεμήθηκε ο τίτλος της Ειδικότητος της Γαστρεντερολογίας.
 • Το 1982 έλαβα την άδεια ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος στην Μ. Βρεττανία.
 • Το έτος 2007 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου του Ιασίου αναγορεύθηκα Associated Professor, «Gr. T Popa» University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania. Η απόφαση επικυρώθηκε από τον Υπουργό Παιδείας και Έρευνας της Ρουμανίας.
 • Στα Ιατρικά Κέντρα της Ελλάδος στα οποία υπηρέτησα, ασχολήθηκα τόσο με κλινικο-διδακτικό, όσο και με ερευνητικό έργο, που αναλύονται σε άλλα σημεία.